OMGEVINGSVERGUNNING

U bent hier: home » omgevingsvergunning 

Vergunning aanvragen

Als u gaat bouwen of verbouwen krijgt u te maken met bouwregelgeving. Deze regels zijn vastgelegd in de Woningwet.

De hoofdregel is dat er in principe pas gebouwd mag worden als er een vergunning is verleend door de gemeente. Voor een aantal bouwwerken is geen vergunning nodig, mits u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Sinds 1 oktober 2010 heeft Nederland nieuwe regels voor het aanvragen van (bouw)vergunningen. Op 1 oktober j.l. is namelijk de WABO ingevoerd, en daarmee zijn 25 verschillende vergunningen samengevoegd tot één omgevingsvergunning. Hieronder leest u daarover meer.

Voordeel omgevingsvergunning

Als u gaat bouwen of verbouwen, moet u nu vaak meerdere vergunningen aanvragen. Zoals een bouwvergunning, sloopvergunning, kapvergunning of monumentenvergunning. Met allemaal hun eigen procedures, kosten en afhandeltermijnen. 

Sinds 1 oktober vraagt u voor uw complete bouwplan nog maar één omgevingsvergunning aan. De omgevingsvergunning vervangt 25 vergunningen voor bouwen, wonen, ruimte, natuur en milieu. De gemeente behandelt uw aanvraag in één procedure en neemt één besluit.

Het is aan de gemeente om zelf alle verschillende elementen van de vergunnningverlening bij elkaar te brengen en daarop één vergunning te verlenen.Totaalwoonplan adviseert u hierin en vraagt waarnodig de benodigde vergunningen aan.

Wilt u meer weten?

Heeft u een algemene vraag of een vraag over omgevingsvergunningen? Vul onderstaande gegevens in en wij bellen u zo snel mogelijk op.